Friday, 9 December 2011

Karangan Jenis Menyudahkan Cerita

      Karangan Jenis Menyudahkan Cerita

  1. Karangan ini terbahagi kepada dua bentuk ;
a)     Petikan pada awal cerita
b)     Petikan pada akhir cerita

  1. Ciri-ciri karangan jenis ini tiada bezanya dengan karangan jenis cerita, cuma permulaan atau pengakhirannya sudah dipandu dengan petikan.

  1. Setiap cerita perlu mempunyai watak, latar (masa, tempat, dan waktu), tema/persoalan, plot, dan mesej.

  1. Urutan cerita sebaik-baiknya mempunyai perasaan ingin tahu di hati pembaca (pemeriksa) dengan mewujudkan unsur saspens.

  1. Susunan plot dimulai dengan pengenalan, perkembangan, klimaks, dan peleraian.

  1. Seboleh-bolehnya calon mampu mewujudkan rasa kesal, kecewa, marah atau geram untuk memikat pemeriksa.

  1. Cerita berdasarkan pengalaman, pembacaan, penglihatan, atau perbualan, asal sahaja logik.

  1. Calon digalakkan menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, tetapi perlu dalam keadaan terkawal.

  1. Watak tidak semestinya manusia; boleh benda atau binatang.

  1. Letakkan dialog untuk menunjukkan kemahiran berbahasa, tetapi dialog yang penting sahaja.

No comments:

Post a Comment