Friday, 9 December 2011

karangan Jenis Cerita

KARANGAN JENIS CERITA

1.   Karangan ini terbahagi kepada empat bentuk, iaitu cereka, pengalaman,   suasana atau gambaran, dan penyelesaian masalah.

2. Setiap cerita perlu mempunyai watak, latar (masa, tempat, dan waktu), tema/persoalan, plot, dan mesej.

3. Urutan cerita sebaik-baiknya mempunyai perasaan ingin tahu di hati pembaca (pemeriksa) dengan mewujudkan unsur saspens. 

4. Susunan plot dimulai dengan pengenalan, perkembangan, kimaks, dan peleraian. 

5.    Seboleh-bolehnya calon mampu mewujudkan rasa kesal, kecewa, marah, atau geram untuk memikat pemeriksa.

6. Cerita berdasarkan pengalaman, pembacaan, penglihatan, atau     perbualan, asal sahaja logik.

7. Calon digalakkan menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, tetapi perlu dalam keadaan terkawal. 

8.    Watak tidak semestinya manusia; boleh benda atau binatang.

9.  Letakkan dialog untuk menunjukkan kemahiran berbahasa, tetapi dialog yang penting sahaja.

No comments:

Post a Comment